Arhiva transparență decizională

68.  ORDONANȚĂ, privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetului pentru Investiții sesiune lărgită, din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Nota de Fundamentare

67. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

Nota de Fundamentare

66. HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1”

Nota de Fundamentare

65. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în judeţul Mureş, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

Anexa, Nota de Fundamentare

64. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, judeţul Satu Mare

Anexa, Nota de Fundamentare

63. HOTĂRÂRE privind retransmiterea unui sector de drum naţional, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Invesţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor în domeniul public al Oraşului Târgu Frumos şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes local

AnexaNota de Fundamentare,  HCL + Aviz de Legalitate

62. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecția lucrării publice de interes național “Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii Copăceni – Giurgiu, km 23+200 – km 59+100”

AnexaNota de Fundamentare

61. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, a unor sectoare de drum situate în oraşul Mioveni și în comuna Țițești, judeţul Argeş, trecute în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

AnexaNota de Fundamentare

60. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Invesţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor în domeniul public al judeţului Argeş şi în administrarea Consiliului Judeţean Argeş, precum şi declasarea tronsonului de drum naţional DN73 D cuprins între localităţile Ciumeşti (km 0+000) şi Valea Stânii (km 9+670) din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes judeţean

Anexa, Nota de Fundamentare

59. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Nădlac-Arad“

Nota de Fundamentare

58. HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1”

Nota de Fundamentare

57. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Modernizare DN 73 Piteşti – Câmpulung – Braşov, km 13+800 – km 42+850; km 54+050 – km 128+250”

Nota de Fundamentare

56. Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8 + 100 – km 17 + 100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti  – obiect 7 – Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A”

Anexa, Nota de Fundamentare

55. HOTARÂRE pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1232/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Autostrada Lugoj-Deva

Anexa 1Anexa 2Anexa 3Nota de Fundamentare

54. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public – Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în judeţul Timiş, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

AnexaNota de Fundamentare

53. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public Privat şi Promovarea Exporturilor

Nota de FundamentareMemorandum

52. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara Lugoj”

Anexa 2Nota de Fundamentare

51. ORDIN nr. 486 din 30 septembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi si Drumuri Naţionale din România – S.A.

Anexa

50. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 949/2012 privind transmiterea unor sectoare de drum naţional, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

Nota de Fundamentare

49. LEGE privind înfiinţarea Regiei Autonome “Administraţia Canalului Siret-Bărăgan”

Expunere de motive

48. HOTARÂRE pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 348/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica „Drum de centura în municipiul Oradea, etapa a II –a, judetul Bihor”

Anexa, Nota de Fundamentare, Raport de Evaluare

47. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Nota de Fundamentare

46. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Deviere DN 28A km 19+500 – 22+900 pe teritoriul localităţilor  Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi”

Anexa, Nota de Fundamentare

45. HOTĂRÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării „Reabilitare DN6 Drobeta – Turnu Severin – Lugoj, între km 358 + 000 şi km 495 + 800” din cadrul obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire Domaşnea”

Nota de Fundamentare

44. Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti – Braşov, tronsonul Predeal – Cristian + Racord”

Nota de Fundamentare

43. Hotărâre privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional „Varianta de ocolire Craiova Sud”

Nota de Fundamentare

42. Hotărâre a Guvernului privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru  Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în comuna Agigea, judeţul Constanţa, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

AnexaNota de Fundamentare

41. Hotărâre a Guvernului privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450 + 768 şi km 494 + 500″ – Lot 5

Nota de Fundamentare

40.  Hotărâre a Guvernului privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru  Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

AnexaNota de FundamentareHCJAviz de Legalitate

39. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica Autostrada Orastie-Sibiu

Anexa 2, Nota de Fundamentare

38. HOTARÂRE privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrarii aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 577/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 si km 495+800″ pe teritoriul localitatilor Caransebes, Buchin si Paltinis

Nota de Fundamentare

37. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana – Titu, km 30+950 – km 52+350”

Nota de Fundamentare

36. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Târgu Jiu”

Nota de Fundamentare

35. HOTARÂRE privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public – Privat și Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Anexa, Nota de Fundamentare

34. HOTARÂRE privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public – Privat și Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum de interes local, situate în Orașul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Anexa, Nota de Fundamentare

33. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmatiei-Moisei-Iacobeni km 3+522-km 62+234 (sector km 15+000 – km 62+234); km 69+790-km 131+627; km 131+627-km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI – a, pe raza localitatilor Baia Sprie, Desesti, Giulesti, Vadul Izei si Sighetu Marmatiei din judetul Maramures

Anexa 2, Nota de Fundamentare

32. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investitii “Reabilitare DN 18 Baia Mare-Sighetu Marmatiei-Moisei-Iacobeni km 3+522 – km 62+234 (sector km 15+000 – km 62+234); km 69+790 – km 131+627; km 131+627 – km 220+088”, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI – a, pe raza localitatilor Moisei si Borsa din judetul Maramures si localitatilor Cârlibaba, Ciocanesti si Iacobeni din judetul Suceava

Anexa 2, Nota de Fundamentare

31. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national „Reabilitare DN 79 Arad – Oradea km 4+150 – km 115+923”

Anexa 2, Nota de Fundamentare

30. HOTARÂRE privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica “Varianta de ocolire a municipiului Sibiu – Tronson 1 de la km 0 + 000 (DN 1 km 302 + 150) la km 14 + 860 si Tronson 2 de la km 14 + 860 la km 17 + 500 si Reabilitare DN 1T (fost DJ 106B), km 0 + 000 – km 3 + 600”, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 938/2013

Nota de Fundamentare

29. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica “Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”

Anexa 2, Nota de Fundamentare

28. HOTARÂRE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Constructia autostrazii Bucuresti – Brasov, tronson Comarnic – Predeal”

Anexa, Nota de Fundamentare

27. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi lucrării de intervenţii „Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358+315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău

Anexa , Nota de Fundamentare

26. Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică  “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

Nota de Fundamentare , Anexa nr.2

25. Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Secţiunea 1 Bucureşti – Fundulea”, ”Secţiunea 2 Fundulea – Lehliu” şi ”Secţiunea 3 Lehliu – Drajna” din cadrul obiectivului de investiţii ”Autostrada Bucureşti – Cernavodă”

Anexa nr. 2 , Nota de Fundamentare

24. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Drum de legătură DN 66A km 47+600 – km 66+204 Câmpu lui Neag – Cerna”, judeţul Gorj

Nota de Fundamentare DN66A , Anexa nr 1 , Anexa nr 3

23. PROIECT DE LEGE PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT (Forma transmisa spre consultare Comisiei Europene)

22. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 – DN 7 şi DN 2 – A2”

Anexa nr. 2 , Nota de Fundamentare

21. Lege privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor suprafeţe totale de teren de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu -Şişeşti”- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada Arad –Timişoara –Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă”

Anexa nr. 1 , Anexa nr. 2 , Expunere de motive

20. Lege privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti”- Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”

Anexa nr. 1 , Anexa nr. 2 , Anexa nr. 3 , Expunere de motive

19. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de  de intervenţii „Reparaţii pod pe DN 1 Km 115 + 347 peste torent la Posada”, judeţul Prahova

Anexa , Nota de fundamentare

18. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”

Anexa , Nota de fundamentare

17. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN  11 şi Tronson III – DN13 – DN1” şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 27/2012 privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson I – DN 1 – DN  11 şi Tronson III – DN13 – DN1”

Anexa nr. 1 , Nota de fundamentare

16. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiţii “Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 – etapa I”, “Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1”, “Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14”, “Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15” şi “Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15”, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al  lucrării de utilitate publică  “Varianta de ocolire Bacău”

Anexa nr. 1 , Anexa nr. 3, Nota de fundamentare

15. Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea unei măsuri derogatorii de la Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 930/2005

Nota de Fundamentare

14. Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale – Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Caracal”

Anexa , Nota de Fundamentare

13. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”

Anexa nr. 1 , Nota de Fundamentare

12. Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţie „Varianta de ocolire a municipiului Arad” şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Anexa nr. 1 , Anexa nr. 2 , Nota de Fundamentare

11. Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1004/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 – km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

Nota de Fundamentare , Anexa nr. 2 

10. Hotărâre a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Nădlac-Arad”

Nota de Fundamentare , Anexa nr. 2

09. Hotărâre a Guvernului privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Invesţii Străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman şi din administrarea Consiliului Local al oraşului Zimnicea, în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Invesţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, trecerea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Invesţii Străine, în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea şi completarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Anexa nr.1 , Anexa nr. 2 , Nota de Fundamentare

08. Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1”

Nota de Fundamentare

07. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă-Constanţa”

Nota de Fundamentare , ANEXA

06. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1233/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitare DN 24 limita de judeţ Galaţi/Vaslui până la Crasna (km 51 + 000 – km 105 + 070) şi DN 24B Crasna – Albiţa (DN 24B km 0 + 000 – km 47 + 881)“

Nota de Fundamentare , Anexa nr. 2

05. Hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a unor terenuri în suprafaţă totală de 48.631,06 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional „Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24”, judeţul Galaţi şi pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Anexa , Nota de Fundamentare

04. Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timişoara – Lugoj”

ANEXA nr. 2 , Nota de Fundamentare

03. Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 158/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva – Oradea km 0 + 000 – km 184 + 390”

ANEXA nr. 2 , Nota de fundamentare

02. Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Timişoara Lugoj”

Anexa , Nota de Fundamentare

01. Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

Expunere de motive